Czas Na Relax

Możesz codziennie zmagać się z życiem i jego problemami, ale możesz też żyć pełnią życia i z uśmiechem witać każdy dzień. Decyzja należy do Ciebie, jeśli wybierasz drugi wariant, chętnie Ci w tym pomogę.

Uzdrawiająca Podróż to proces terapeutyczny, polegający na podróży w głąb siebie w celu dotarcia do przyczyn chorób, niepowodzeń i problemów; uświadomieniu sobie ich wpływu na obecne życie, uwolnieniu emocji oraz zmianie przekonań na pozytywne.

Przyciąganie pomyślności w życiu wymaga oczyszczenia podświadomych, negatywnych myśli, emocji i wzorców zachowań. Stłumione emocje związane z przeszłymi doświadczeniami odciskają się na naszym ciele fizycznym i wpływają na proces tworzenia komórek ciała, blokują naturalny obieg sił życiowych w organizmie, a także zagłuszają racjonalny umysł. W dziedzinach życia dotyczących wypartych emocji zanika intuicja. Stłumienie czegoś oznacza, że trzeba trzymać to pod kontrolą, wy­maga stałego zużywania energii i prowadzi do napięcia, zmę­czenia, przedwczesnego starzenia się, cho­rób.
Dzień po dniu następuje ciągłe zużywanie subtelnej ener­gii. Sen i odpoczynek nie uwalniają od tych napięć i większość ludzi przeżywa całe swoje życie z dodatkowym obciążeniem.

„Jestesmy tym co o sobie myślimy.
Wszystko, czym jesteśmy wynika z naszych myśli.
Naszymi myślami tworzymy świat”(Budda).

Życie zawsze przytakuje każdej naszej myśli. Cokolwiek robimy, bierze się ze świadomego bądź podświadomego przekonania. Podświadomość jest zbiorem wszystkich naszych myśli, emocji, uczuć i zdarzeń. Podświadomość nie ma żadnych granic, nie zna pojęcia czasu i przestrzeni; dotarcie do niej może wyjaśnić reakcje na nieuświadamiane sobie przez nas zachowania. Jeśli chcemy wprowadzić trwałe i konsekwentne zmiany w swoim zachowaniu, musimy zmienić przekonania, które nas przed tym powstrzymują. Najskuteczniejszym sposobem jest sprowokowanie umysłu, by świadomie połączył daną sytuację ze starym przekonaniem, odreagowanie negatywnych wzorców i emocji, a następnie zmiana przekonań na pozytywne i tym samym uzdrowienie.
Przekształcając negatywne wzorce w pozytywne, otwieramy się na miłość i światło, które są w głębi nas i możemy przyciągać coraz lepsze doświadczenia i sami kreować swoją rzeczywistość, by w pełni cieszyć się własnym życiem.

W opracowaniu metody pracy pomogła mi wieloletnia nauka, a także wiedza i doświadczenie zdobyte w:
– szkole regresingu u Darka Logi
– treningu terapeutyczno-rozwojowym The Journey wg metody Brandon Bays,
– warsztatach Access Consciousness
– warsztatach Recall Healing (Totalna Biologia) dr Gilbert Renaud.
Recoll Healing łączy w sobie między innymi najnowsze odkrycia medyczne, koncepcje Totalnej Biologii dr Sabbaha, Nowej Medycyny dr Hamera. Opiera się na założeniu, że organy i funkcjonowanie naszego ciała są ściśle powiązane z naszymi emocjami i silnymi przeżyciami zapisanymi w podświadomości.

Proces Uzdrawiającej Podróży opiera się na współpracy świadomości, podświadomości i nadświadomości.
 
Sesja przebiega w pozycji leżącej, w stanie relaksu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji pojawiających się uczuć; w świadomości, że cokolwiek się dzieje jest dobre, takie jakie ma być. Podróż do odkrywania samego siebie rozpoczyna relaksacja, pozwalająca być tu i teraz, doświadczać siebie samego i nawiązać kontakt ze sobą. Kolejnym etapem jest modlitwa i prośba o przebieg procesu zgodnie z Najwyższym Dobrem, następnie Reiki i głębokie oddychanie, podczas którego ujawniają się emocje. Równomierny głęboki oddech pozwala świadomie dotrzeć do przyczyny problemu; skonfrontować się z nim, rozładować emocje i napięcia, a także zrozumieć wszelkie powiązania między poszczególnymi doświadczeniami. Reiki pomaga dotrzeć do sedna własnej istoty, wyrazić miłość i wybaczenie w stosunku do siebie i innych, kontaktować się z nadświadomością. Ta boska część nas samych nigdy się nie myli i jest naszą najwyższą inspiracją. To co przekazuje nam nadświadomość jest zawsze najlepsze dla nas i wszystkich innych. Terapia wsparta jest twórczą wizualizacją, afirmacjami i wskazówkami do dalszej pracy.
 
Czas trwania 1-1,5 godz.
 
Ilość sesji i uzdrowienie zależy od otwartości oraz chęci zmiany i pracy nad sobą. Osoba, poddana terapii sama podąża w głąb siebie, ja towarzyszę jej w podróży i pomagam znaleźć powiązania pomiędzy problemami, chorobami a wcześniejszymi doświadczeniami.
 
Terapia jest całkowicie nieinwazyjna, nie stosuję żadnej manipulacji ani hipnozy. Polecam uzupełnienie jej masażem, co dodatkowo wspiera uzdrowienie.
 
Uzdrawiająca Podróż jest skuteczną metodą, pozwala :
– zrozumieć swoją przeszłość
– oczyścić umysł z podświadomych programów
– odnaleźć przyczyny lęków, chorób i je uwolnić
– wyzwolić się z poczucia krzywdy i winy
– uzdrawiać relacje
– odblokować twórcze potencjały
– otworzyć się na miłość
– zaufać sobie i czerpać radość z życia