Czas Na Relax

Jestem pod wielkim wrażeniem metody Recall Healing, chylę czoło przed wszystkimi, których praca i odkrycia przyczyniły się do jej powstania. Dziękuję m.in. dr Hamerowi, dr Claude’owi Sabbah oraz mojemu bezpośredniemu nauczycielowi Gilbertowi Rhenault za odwagę w nowatorskiej dziedzinie, pracowitość i niezwykłą logikę ich systemu.

Metoda
Z punktu widzenia biologii jesteśmy częścią wielkiej Całości i podlegamy uniwersalnym prawom Natury. Nasz mózg pracuje w rzeczywistości biologicznej, można go porównać do komputera zaprogramowanego na przetrwanie; jego zadaniem jest utrzymanie ciała przy życiu w najbliższym czasie. Mózg działa na podstawie archaicznych programów, od początku życia na Ziemi są zapisywane wzorce zachowań ważne dla przeżycja jednostki, dziedziczymy je od przodków przez pamięć komórkową.

Ciało jest kontrolowane przez automatyczny mózg, który z kolei wydaje polecenia pod wpływem analizujęcego umysłu (stres, emocje, myśli, rozum). Doświadczany stres po przekroczeniu pewnej granicy powoduje, że mózg nie jest w stanie prawidłowo kierować ciałem i dlatego „przenosi” konflikt do obszaru w ciele, który jest w biologicznej zgodności z konfliktem. Przykład: anginę może spowodować konflikt z czymś co zostało lub nie zostało wyrażone słownie, rak wątroby to konflikt związany z brakiem czegoś istotnego, dolegliwości żołądka – coś niezrozumiałego, trudnego do strawienia, a osteoporoza to rodzaj obniżonego poczucia wartości.

Chroba nie pojawia się przypadkiem, wg Totalnej Biologii jest uzewnętrznieniem nierozwiązanego konfliktu wewnętrznego. Kluczem do uzdrowiena jest dotarcie do pierwotnego zdarzenia, które wywołało emocjonalny konflikt i przyczyniło się do zaprogramowania przez mózg choroby.

Konsultacja Recall Heling/Totalnej Biologii
Podczas konsultacji prowadzę klienta odpowiednimi pytaniami przez historię jego życia (czasem przez dzieje jego przodków); analizujemy cykle życiowe, emocjonalne urazy. Bardzo istotne jest nie samo zdarzenie, ale to jak je odczuliśmy. Podczas tego procesu klient składa w całość fragmenty swojego życia, zwiększa swoją świadomość  i zaczyna rozumieć dlaczego zachorował, dlaczego znalazł się w danej sytuacji.

Dotarcie do skrywanych emocji, uwolnienie ich i znalezienie rozwiązania problemu (jeśli nadal jest aktywny) rozpoczyna proces leczenia – program choroby nie jest już potrzebny. Aby tak się zadziało, klient musi być wykazać chęć wyzdrowienia, być otwarty i szczery w rozmowie.
Przed planowaną konsultacją klient wypełnia ankietę, umożliwiającą przygotowanie się do spotkania. Pierwsza konsultacja trwa około1,5 godz., kolejne 1 godz.

Uzdrowienie
W Recall Healing  prawdziwe uleczenie pochodzi zawsze od samego chorego. Według Totalnej Biologii można wyleczyć każdą chorobę; nie ma znaczenia czy jest to zwykłe przeziębienie, czy rak. To jest tylko program, który mózg człowieka może „włączyć i „wyłączyć”. Podstawą jest znalezienie konfliktu, rozwiązanie go i wiara w wyzdrowienie.