Czas Na Relax

Akupunktura

Akupunktura jest bezpieczną metodą leczenia uznaną przez Światową Organizację Zdrowia. Polega na wprowadzeniu jednorazowych igieł do ciała pacjenta w celu przywrócenia równowagi w przepływie energii w organizmie. Nakłucie jest informacją dla organizmu i bodźcem do uzdrowienia. Dzięki zharmonizowaniu energii skuteczność  akupunktury jest  wielowymiarowa, od problemów z trawieniem, wszelkich dolegliwości bólowych, przez choroby układu oddechowego, zaburzenia ginekologiczne, aż po zaburzenia emocjonalne (lęki, nerwice, depresje).

Zabieg Klasycznej Akupunktury Chińskiej jest poprzedzony dokładnym wywiadem (przy pierwszej wizycie) oraz diagnozą z badania pulsu i oglądania języka.

Korzenie chińskiej sztuki leczenia sięgają bardzo odległych czasów. Nieprawdopodobnym, wydaje się fakt, że raz ustalone zasady diagnozowania, metody leczenia i utrzymania zdrowia są tak skończone i doskonałe, że nie wymagają już żadnych zmian i wciąż są aktualne.